Last update was 1 month ago

muatradayyenbai.wordpress.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Mua Trà Dây Ở Yên Bái Trị Đau Dạ Dày

Description: Mua Trà Dây Ở Yên Bái Trị Đau Dạ Dày

Tags: trà dây Yên Bái trị dày

SEO Information

Index Info For: muatradayyenbai.wordpress.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 192.0.78.13

Server name: nginx

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: San Francisco

Postal code: 94110

Latitude: 37.748401641846

Longitude: -122.4156036377

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
lb.wordpress.com IN A 300 ip: 192.0.78.13
lb.wordpress.com IN A 300 ip: 192.0.78.12
muatradayyenbai.wordpress.com IN CNAME 14400 target: lb.wordpress.com

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, Google Analytics

Keyword density

# keyword count density %
1 dày 26 3.26
2 dây 25 3.14
3 chè 19 2.38
4 trà 15 1.88
5 trị 10 1.25
6 yên 9 1.13
7 bái 8 1
8 loét 6 0.75
9 widget 6 0.75
10 dụng 6 0.75
11 viêm 5 0.63
12 quả 5 0.63
13 của 4 0.5
14 kết 4 0.5
15 có công 4 0.5
16 mạc 4 0.5
17 bệnh 4 0.5
18  người 4 0.5
19 nghiên 4 0.5
20 tác 3 0.38
21 truyền 3 0.38